CHUYÊN MỤC

707/BC-UBND ngày 23/11/2020 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện năm 2020

29/11/2020

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai