CHUYÊN MỤC

488/UBND-NC ngày 23 tháng 3 năm 2021 Công văn tuyên truyền, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểm pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" do Bộ Tư pháp tổ chức

26/03/2021

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai