CHUYÊN MỤC

05/KH-SVHTTDL ngày 12/01/2021 Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

23/01/2021

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai