CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 534/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện năm 2020

14/10/2021

10/14/2021

Báo cáo 427/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện năm 2020

27/08/2021

8/27/2021

Báo cáo 411/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thu thập số liệu về loại cây trồng, mùa vụ trồng, các loại sâu bệnh hại, tiềm năng phát triển trồng rừng trên địa bàn huyện

23/08/2021

8/23/2021

Công văn 1793/UBND-KT

Công văn tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn huyện

25/08/2021

8/25/2021

Báo cáo 431/BC-UBND

Báo cáo Tình hình dịch bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn huyện Đức Cơ

26/08/2021

8/26/2021

Công văn 1515/UBND-KT

Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Mùa năm 2021

28/07/2021

7/28/2021


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai