CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2392/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Quyết Thắng xã Ia DIn

23/12/2019

12/23/2019

Quyết định 2400/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Ia Chía (Ia Tum) xã Ia Nan

23/12/2019

12/23/2019

Quyết định 2394/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Đoàn kết (Đồng tâm 2), xã Ia Din

23/12/2019

12/23/2019

Quyết định 2393/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư làng Jit Tú (Jit Rông, Jit Tú) xã Ia Din

23/12/2019

12/23/2019

Quyết định 2379/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Đồng Tâm 1, xã Ia Din

19/12/2019

12/19/2019

Quyết định 2365/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường xuống làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

18/12/2019

12/18/2019

Tờ trình 210/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TT Chư Ty, huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025

18/12/2019

Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TT Chư Ty, huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025

Quyết định 1823/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Ia Lâm, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ

01/10/2019

10/01/2019

Báo cáo 648/BC-UBND

Báo cáo việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động Khu sản xuất kinh doạnh tập trung huyện Đức Cơ

09/10/2019

10/9/2019

Tờ trình 16/TTr-VHTT

Tờ trình về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án: Phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045

04/06/2019

6/4/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai