CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1810/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Ia Mut, xã Ia Dom

16/11/2020

11/16/2020

Tờ trình 200/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TT Chư Ty giai đoạn đến năm 2035

11/11/2020

11/11/2020

Quyết định 1568/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư TDP 7 (phía Tây Công an huyện), TT Chư Ty - Đức Cơ

25/09/2020

9/25/2020

Quyết định 1567/QĐ-UBND

Quyết định về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sản xuất, Thương mại-Dịch vụ huyện Đức Cơ

25/09/2020

25/9/2020

Quyết định 1353/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư cơ sở vật chất sự nghiệp Giáo dục năm 2020

26/08/2020

8/26/2020

Quyết định 1349/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:: Nhà làm việc UBND huyện Đức Cơ

26/08/2020

8/26/2020

Quyết định 1338/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - ký thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Ia Krêl

21/08/2020

8/21/2020

Quyết định 1332/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thuỷ lợi Ia Sấp

24/08/2020

8/24/2020

Quyết định 1241/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư làng Nẻh, xã ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

05/08/2020

8/05/2020

Quyết định 1240/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư làng Yit Tú, xã ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

05/08/2020

8/05/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai