CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2684/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2682/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2683/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2681/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2680/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2633/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

25/10/2021

10/25/2021

Quyết định 2636/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư TDP 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

25/10/2021

10/25/2021

Quyết định 2634/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

25/10/2021

10/25/2021

Quyết định 2031/QĐ-UBND

Quyết định công bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư TDP 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

30/08/2021

8/30/2021

Quyết định 2030/QĐ-UBND

Quyết định công bố, công khai đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Sản xuất, thương mại-dịch vụ, huyện Đức Cơ

30/08/2021

8/30/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai