CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 08/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

12/01/2023

1/12/2023

Quyết định 499/KH-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

12/07/2022

7/12/2022

Bản đồ Bản đồ quy hoạch KH sử dụng đất năm 2022

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2022

22/07/2022

7/22/2022

Văn bản KH

Chi tiết KH sử dụng đất năm 2022

22/07/2022

7/22/2022

Tờ trình 71/TTr-UBND

Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

30/05/2022

5/30/2022

Bản đồ quy hoạch đất huyện Đức Cơ đến năm 2030 332/QĐ-UBND (Bản đồ quy hoạch)

Bản đồ Quy hoạch đất huyện Đức Cơ đến năm 2030 theo QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

09/05/2022

5/9/2022

Báo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất 332/QĐ-UBND (báo cáo thuyết minh)

Báo cáo Thuyết minh tổng hợp QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

09/05/2022

5/9/2022

Quyết định 332/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

09/05/2022

5/09/2022

Nghị quyết 103/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Cơ

24/12/2021

12/24/2021

Báo cáo 646/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2015-2020

30/11/2021

11/30/2021


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai