CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 147/KH-HĐPHPBGDPL

Kế hoạch triển khai, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng Luật An ninh mạng

12/08/2019

8/12/2019

Kế hoạch 86/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

10/07/2019

7/10/2019

Kết luận 03/KL-TTr

Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại trường tiểu học PHan Chu Trinh xã Ia Kla

17/06/2019

6/17/2019

Kết luận 03/KL-TTr

Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại trường tiểu học PHan Chu Trinh xã Ia Kla

17/06/2019

6/17/2019

Công văn 247/TTr-PCTN

Tài liệu phổ biến Luật phòng chống tham nhũng

05/06/2019

6/5/2019

Báo cáo 25/BC-TTr

Báo cáo Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

22/05/2019

5/22/2019

Báo cáo 23/BC-TTr

Báo cáo Kết quả phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

22/05/2019

5/22/2019

Báo cáo 211/BC-UBND

Báo cáo công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công quý I năm 2019

24/04/2019

4/24/2019

Báo cáo 125/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý I phương hướng nhiệm vụ quý II

12/03/2019

3/12/2019

Báo cáo 123/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019

11/03/2019

3/11/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai