CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 659/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

30/10/2020

10/30/2020

Báo cáo 545/BC-UBND

Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực

18/08/2020

8/18/2020

Báo cáo 451/BC-UBND

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

29/06/2020

6/29/2020

Báo cáo 463/BC-UBND

Báo cáo về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

03/07/2020

7/3/2020

Quyết định 1050/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kiểm tra hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Cơ

30/06/2020

6/30/2020

Quyết định 1049/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra năm 2020

30/06/2020

6/30/2020

Kế hoạch 25/KH-HĐPHPBGDPL

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan

21/02/2020

2/21/2020

Kế hoạch 06/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

16/01/2020

1/16/2020

Báo cáo 826/BC-UBND

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

06/12/2019

12/06/2019

Kế hoạch 116/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2019, năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

15/10/2019

10/15/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai