CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 33/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

21/01/2021

1/21/2021

Kế hoạch 14/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện

22/01/2021

1/22/2021

Báo cáo 755/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

09/12/2020

12/09/2020

Công văn 2473/UBND-NC

2473/UBND-NC ngày 23/11/2020 Ý kiến của UBND huyện đối với kế hoạch thanh tra năm 2021

23/11/2020

11/23/2020

Báo cáo 659/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

30/10/2020

10/30/2020

Báo cáo 545/BC-UBND

Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực

18/08/2020

8/18/2020

Báo cáo 451/BC-UBND

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

29/06/2020

6/29/2020

Báo cáo 463/BC-UBND

Báo cáo về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

03/07/2020

7/3/2020

Quyết định 1050/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kiểm tra hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Cơ

30/06/2020

6/30/2020

Quyết định 1049/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra năm 2020

30/06/2020

6/30/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai