CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 25/BC-TTr

Báo cáo Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

22/05/2019

5/22/2019

Báo cáo 23/BC-TTr

Báo cáo Kết quả phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

22/05/2019

5/22/2019

Báo cáo 211/BC-UBND

Báo cáo công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công quý I năm 2019

24/04/2019

4/24/2019

Báo cáo 125/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý I phương hướng nhiệm vụ quý II

12/03/2019

3/12/2019

Báo cáo 123/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019

11/03/2019

3/11/2019

Kế hoạch 41/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Cơ

23/04/2019

4/23/2019

Kế hoạch 01/KH

Kế hoạch về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Cơ

08/01/2019

1/08/2019

Báo cáo 160/BC-UBND

Báo cáo về việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

25/03/2019

3/25/2019

Báo cáo 484/BC-UBND

Báo cáo Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

24/10/2018

10/24/2018


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai