CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kết luận 01/KL-TTr

Kết luận thanh tra về việc thanh tra các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh

18/05/2021

5/18/2021

Báo cáo 206/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu

14/05/2021

5/14/2021

Quyết định 508/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2021

20/04/2021

4/20/2021

Báo cáo 77/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

23/02/2021

2/23/2021

Kế hoạch 38/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Đức Cơ

17/03/2021

3/17/2021

Kế hoạch 21/KH-UBND

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

08/02/2021

02/08/2021

Báo cáo 33/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

21/01/2021

1/21/2021

Kế hoạch 14/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện

22/01/2021

1/22/2021

Báo cáo 755/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

09/12/2020

12/09/2020

Công văn 2473/UBND-NC

2473/UBND-NC ngày 23/11/2020 Ý kiến của UBND huyện đối với kế hoạch thanh tra năm 2021

23/11/2020

11/23/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai