CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1049/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra năm 2020

30/06/2020

6/30/2020

Kế hoạch 25/KH-HĐPHPBGDPL

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan

21/02/2020

2/21/2020

Kế hoạch 06/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

16/01/2020

1/16/2020

Báo cáo 826/BC-UBND

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

06/12/2019

12/06/2019

Kế hoạch 116/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2019, năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

15/10/2019

10/15/2019

Kế hoạch 147/KH-HĐPHPBGDPL

Kế hoạch triển khai, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng Luật An ninh mạng

12/08/2019

8/12/2019

Kế hoạch 86/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

10/07/2019

7/10/2019

Kết luận 03/KL-TTr

Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại trường tiểu học PHan Chu Trinh xã Ia Kla

17/06/2019

6/17/2019

Kết luận 03/KL-TTr

Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại trường tiểu học PHan Chu Trinh xã Ia Kla

17/06/2019

6/17/2019

Công văn 247/TTr-PCTN

Tài liệu phổ biến Luật phòng chống tham nhũng

05/06/2019

6/5/2019


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai