CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 264/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

26/05/2022

5/26/2022

Quyết định 615/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chƣơng trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Đức Cơ

28/02/2022

2/28/2022

Quyết định 825/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chƣơng trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của huyện Đức Cơ

21/03/2022

3/21/2022

Kế hoạch 38/KH-VP

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

21/02/2022

2/21/2022

Kế hoạch 10/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

21/01/2022

1/21/2022

Kế hoạch 11/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2022

21/01/2022

1/21/2022

Kết luận 92/KL-UBND

Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của HIệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú

17/01/2022

1/17/2022

Nghị quyết 107/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện

24/12/2021

12/24/2021

Báo cáo 675/BC-UBND

Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

07/12/2021

12/07/2021

Kế hoạch 51/KH-TTr

Kế hoạch Thanh tra năm 2022

09/12/2021

12/09/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai