CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1148/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, sửa chữa, khắc phục thiên tai thuỷ lợi C12 xã Ia Pnôn

16/07/2021

7/16/2021

Quyết định 1097/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến các xã Ia Kla, Ia Krêl, Ia Kriêng và thị trấn Chư Ty

12/07/2021

7/12/2021

Quyết định 971/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua phân bón do hạn hán gây ra trong vụ Đông xuân năm 2019-2020

30/06/2021

6/30/2021

Quyết định 960/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thuỷ lợi Hồng làng Mới, xã Ia Dơk

28/06/2021

6/28/2021

Quyết định 925/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ

24/06/2021

6/24/2021

Quyết định 940/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa cổng và một số hạng mục phụ trụ sở HĐND-UBND huyện

25/06/2021

6/25/2021

Quyết định 815/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

04/06/2021

6/04/2021

Quyết định 860/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông xã Ia Lang

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 869/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Trích đo, chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính thửa đất phục vụ công tác bán đấu giá QSD đất....

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 862/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa đường Trần Phú

21/06/2021

6/21/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai