CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 370/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa trụ sở xã Ia Lang

24/02/2023

2/24/2023

Quyết định 235/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua các loại vắc xin, hóa chất hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi năm 2023

06/02/2023

2/6/2023

Quyết định 218/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Tƣ vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Thuộc dự án Đƣờng liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai – giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

06/02/2023

2/6/2023

Quyết định 26/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Chư Ty

10/01/2023

1/10/2023

Quyết định 25/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa nhà làm việc các phòng ban

10/01/2023

1/10/2023

Quyết định 24/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh thị trấn Chư Ty (đợt 1)

10/01/2023

1/10/2023

Quyết định 27/KH-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường Tiểu học Trần Phú

10/01/2023

1/10/2023

Quyết định 111/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trụ sở UBND xã Ia Pnôn

11/01/2023

1/11/2023

Quyết định 2741/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trụ sở Công an xã Ia Kla

23/11/2022

11/23/2022

Quyết định 2894/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

21/11/2022

11/21/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai