CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 295/2021/TBĐG-ĐP

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất lần 2 năm 2021

16/11/2021

11/16/2021

Quyết định 2867/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021

17/11/2021

11/17/2021

Quyết định 2870/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) Dự án: Đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Chư Ty

17/11/2021

11/17/2021

Quyết định 2735/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây mới nhà làm việc công an xã Ia Kriêng và sửa chữa nhà làm việc công an xã Ia Kla, Ia Dơk

04/11/2021

11/04/2021

Quyết định 2736/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây mới nhà làm việc công an xã Ia Din

04/11/2021

11/4/2021

Quyết định 2604/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Trích đo, chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ

20/10/2021

10/20/2021

Thông báo 273-ĐC/2021/TBĐG-DP

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

19/10/2021

10/19/2021

Quyết định 2368/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mô hình thâm canh điều theo hướng VIETGAP tạo ra sản phẩm OCOP năm 2021

29/09/2021

9/29/2021

Quyết định 2326/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dựa án: Sửa chữa, cải tạo chợ Đức Cơ

24/09/2021

9/24/2021

Quyết định 2420/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang bị hệ thống phần mềm giao việc từ cấp huyện đến cấp xã và các phòng, ban thuộc huyện

30/09/2021

9/30/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai