CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 51/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

19/09/2023

9/19/2023

Thông báo 183/2023/TBĐG-ĐP

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ của Doanh nghiệp đấu giá Đại Phát

18/09/2023

9/18/2023

Thông báo 47/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất

11/09/2023

9/11/2023

Quyết định 1865/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

06/09/2023

9/6/2023

Quyết định 522/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã Ia Kriêng và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

31/08/2023

8/31/2023

Quyết định 1776/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường liên xã Ia Din - Ia Lang (từ làng Yít Rông xã Ia Din đến làng Phang xã Ia Lang)

23/08/2023

8/23/2023

Quyết định 1844/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo và nâng cao năng suất cây Điều trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

30/08/2023

8/30/2023

Quyết định 715/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua cây giống hỗ trợ các đơn vị trồng cây phân tán năm 2023

05/04/2023

4/5/2023

Quyết định 713/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thiết kế trồng rừng thuộc dự án hỗ trợ chuyển đổi cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp trên đất quy hoạch lâm nghiệp năm 2023

05/04/2023

4/5/2023

Quyết định 714/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng bản đồ thổ nhƣỡng đất sản xuất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng huyện Đức Cơ-tỉnh Gia Lai

04/05/2023

5/4/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai