CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 161/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn bố tró cho từng dự án sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 160/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn đầu tư cho từng dự án sử dụng Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Quyết định 3008/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc tiểu dự án 1, dự án 3 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

27/12/2022

12/27/2022

Quyết định 572/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ

15/09/2022

9/15/2022

Nghị quyết 134/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư dự án sửa chữa đường giao thông làng Khóp, Krol, Krêl xã ia Krêl

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 132/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Đức Cơ

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 136/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp trụ sở Huyện ủy Đức Cơ

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 131/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Hùng Vương

21/09/2022

9/21/2022

Nghị quyết 130/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa xã Ia Din

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 129/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND xã Ia Pnôn

20/09/2022

9/20/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai