CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2561/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự án Đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ

14/10/2021

10/14/2021

Báo cáo 510/BC-UBND

BÁO CÁO Đề xuất các dự án bố trí dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và định hương đến năm 2030

01/10/2021

10/01/2021

Công văn 1877/UBND-KT

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án DTXD Công trình thuỷ lợi từ đầu năm đến 31/7/2021

06/09/2021

9/06/2021

Công văn 1993/UBND-KT

Đăng ký nhu cầu vốn chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2020-2025

17/09/2021

9/17/2021

Nghị quyết 66/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đường giao thông thôn Mook Trêl, Mook Đen, xã Ia Dom

20/08/2021

8/20/2021

Nghị quyết 72/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang điện chiếu sáng công cộng đường Trường Chinh

20/08/2021

8/20/2021

Nghị quyết 71/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang điện chiếu sáng công cộng đường Quang Trung

20/08/2021

8/20/2021

Nghị quyết 70/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mặt đường Tôn Đức Thắng

20/08/2021

8/20/2021

Nghị quyết 69/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: Cù Chính Lan, Ngô Mây, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm

20/08/2021

8/20/2021

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đường giao thông làng Khóp, Krol, Krêl, xã Ia Krêl

20/08/2021

8/20/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai