CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2417/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

01/10/2021

10/1/2021

Quyết định 2167/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

07/09/2021

9/07/2021

Quyết định 2168/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

07/09/2021

9/07/2021

Quyết định 1149/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

16/07/2021

7/16/2021

Quyết định 1152/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

16/07/2021

7/16/2021

Quyết định 1150/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

16/07/2021

7/16/2021

Quyết định 1151/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

16/07/2021

7/16/2021

Quyết định 1098/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

12/07/2021

7/12/2021

Quyết định 961/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

28/06/2021

6/28/2021

Quyết định 962/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

28/06/2021

6/28/2021


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai