CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1518/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

18/06/2022

6/18/2022

Quyết định 1172/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

06/05/2022

5/06/2022

Quyết định 1173/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

06/05/2022

5/06/2022

Quyết định 881/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

25/03/2022

3/25/2022

Quyết định 499/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

17/02/2022

2/17/2022

Quyết định 574/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

25/02/2022

2/25/2022

Quyết định 360/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

31/01/2022

01/31/2022

Quyết định 173/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

18/01/2022

1/18/2022

Quyết định 169/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

18/01/2022

1/18/2022

Quyết định 2853/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

15/11/2021

11/15/2021


|<<1 2 3 4 5>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai