CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 720/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 3)

03/04/2023

4/03/2023

Nghị quyết 187/NQ-HĐND

Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023

25/04/2023

4/25/2023

Báo cáo 274/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024

07/06/2023

6/07/2023

Quyết định 1449/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 4)

05/07/2023

7/5/2023

Quyết định 1570/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

25/07/2023

7/25/2023

Quyết định 585/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2)

17/03/2023

3/17/2023

Báo cáo 53/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

14/02/2023

2/14/2023

Quyết định 126/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1)

11/01/2023

1/11/2023

Quyết định 2848/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2)

07/12/2023

12/07/2023

Nghị Quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương và các Chương trình Mục tiêu quốc gia

21/12/2022

12/21/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai