CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1090/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ dự toán các công trình

12/07/2021

7/12/2021

Báo cáo 309/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022

29/06/2021

6/29/2021

Quyết định 758/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

28/05/2021

5/28/2021

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Quyết định 732/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ

26/05/2021

5/26/2021

Báo cáo 208/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

17/05/2021

5/17/2021

Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đức Cơ (lần thứ nhất)

15/05/2021

5/15/2021

Báo cáo 143/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 2021-2025 nguồn tiền sử dụng đất

30/03/2021

3/30/2021

Kế hoạch KH

Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non, mẫu giáo giai đoạn 2021-2025

28/03/2021

3/28/2021

Báo cáo 103/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021

12/03/2021

3/12/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai