CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 155/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 154/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 127/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Ia Pnôn

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 146/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

20/09/2022

9/20/2022

Quyết định 2264/QĐ-UBND

Quyết định dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

21/09/2022

9/21/2022

Công văn 1333/UBND-KT

Tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ đã được phê duyệt chủ trương đầu tư

08/07/2022

7/08/2022

Nghị quyết 120/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

14/07/2022

7/14/2022

Quyết định 1697/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

21/07/2022

7/21/2022

Quyết định 1695/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tƣ công nguồn ngân sách nhà nƣớc năm 2022 (đợt 4)

20/07/2022

7/20/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai