CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 635/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021

25/11/2021

11/25/2021

Báo cáo 590/BC-UBND

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 10 tháng năm 2021

10/11/2021

11/10/2021

Quyết định 1726/QĐ-UBND

Quyết định về việc dự kiến giáo kế hoạch đầu tư công năm 2022

18/08/2021

8/18/2021

Nghị quyết 87/NQ-HĐND

Nghị quyết số 87/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2021

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 86/NQ-HĐND

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

19/08/2021

8/19/2021

Quyết định 1724/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

19/08/2021

8/19/2021

Quyết định 1725/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2021

19/08/2021

8/19/2021

Quyết định 1090/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ dự toán các công trình

12/07/2021

7/12/2021

Báo cáo 309/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022

29/06/2021

6/29/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai