CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 53/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

14/02/2023

2/14/2023

Quyết định 126/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1)

11/01/2023

1/11/2023

Quyết định 2848/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2)

07/12/2023

12/07/2023

Nghị Quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương và các Chương trình Mục tiêu quốc gia

21/12/2022

12/21/2022

Quyết định 2929/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương và các Chương trình mục tiêu quốc gia

21/12/2022

12/21/2022

Báo cáo 594/BC-UBND

BÁO CÁO Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

08/11/2022

11/8/2022

Quyết định 2627/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

11/11/2022

11/11/2022

Quyết định 2743/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 5)

24/11/2022

11/24/2022

Quyết định 2741/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

23/11/2022

11/23/2022

Nghị quyết 155/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

24/10/2022

10/24/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai