CHUYÊN MỤC

795/BC-UBND ngày 21/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập và tình hình nợ đọng XDCB thuộc CTMTQG NTM từ năm 2015 đến 2020 và mục tiêu thực hiện đến năm 2021

31/12/2020
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai