CHUYÊN MỤC

627/BC-UBND ngày 06/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công giai đoạn 2016 và triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ

08/10/2020
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai