CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 95/BC-UBND

BÁO CÁO Số liêu quyết toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

15/03/2023

3/15/2023

Quyết định 585/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2)

17/03/2023

3/17/2023

Quyết định 606/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển kinh phí cấp tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023

22/03/2023

3/22/2023

Quyết định 605/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển kinh phí tạm ứng từ ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023

22/03/2023

3/22/2023

Quyết định 464/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển nguồn kinh phí vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023

02/03/2023

3/2/2023

Báo cáo 53/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

14/02/2023

2/14/2023

Quyết định 215/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do hụt thu bố trí sang năm 2023

02/02/2023

2/2/2023

Quyết định 136/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Các đơn vị

13/01/2023

1/13/2023

Quyết định 12/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

06/01/2023

1/6/2023

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai