CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 720/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 3)

03/04/2023

4/03/2023

Quyết định 738/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư) năm 2022 sang năm 2023

11/04/2023

4/11/2023

Quyết định 737/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) năm 2022 sang năm 2023

11/04/2023

4/11/2023

Quyết định 743/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển số dư tạm ứng từ ngân sách năm 2022 sang năm 2023

11/04/2023

4/11/2023

Quyết định 976/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

04/05/2023

5/04/2023

Quyết định 1765/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Tiểu dự án 1 Dự án 10 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

20/08/2023

8/20/2023

Báo cáo 196/BC-UBND

BÁO CÁO Đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

28/04/2023

4/28/2023

Quyết định 1044/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán kinh phí dự án 8 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

14/05/2023

5/14/2023

Báo cáo 238/BC-UBND

BÁO CÁO Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công và thu ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Đức Cơ (tính đến ngày 25/5/2023)

26/05/2023

5/26/2023

Báo cáo 258/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn

02/06/2023

6/02/2023


|<<1 2 3>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai