CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1637/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Đức Cơ

01/08/2023

8/1/2023

Quyết định 2926/QĐ-UBND

Quyết định giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị

21/12/2022

12/21/2022

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai