CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 98/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện

29/06/2021

6/29/2021

Tờ trình 99/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 sửa chữa trường THCS Lê Hồng Phong

29/06/2021

6/29/2021

Tờ trình 76/TTr-UBND

Tờ trình về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đức Cơ (lần thứ nhất)

14/05/2021

5/14/2021

Tờ trình 58/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương thực hiện công trình cải tạo, chỉnh trang hoa viên Đồi Chư Ty

19/04/2021

4/19/2021

Tờ trình 62/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện

26/04/2021

4/26/2021

Tờ trình 63/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020

26/04/2021

4/26/2021

Tờ trình 72/TTr-UBND

Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty

12/05/2021

5/12/2021

Tờ trình 73/TTr-UBND

Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ

12/05/2021

5/12/2021

Tờ trình 52/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương thực hiện công trình cải tạo chỉnh trang hoa viên Đồi Chư Ty

08/04/2021

4/8/2021

Tờ trình 39/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án: Đường giao thông kết nối thị Trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

11/03/2021

3/11/2021


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai