CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 291/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng tại UBND huyện Đức Cơ

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 933/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND xã Ia Krêl

25/06/2021

6/25/2021

Quyết định 959/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện (đợt 1) cấp bổ sung cho BCH Quân sự huyện phục vụ diễn tập vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ huyện Đức Cơ năm 2021

28/06/2021

6/28/2021

Quyết định 882/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 881/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 823/QĐ-UNBD

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Ban QLDA

08/06/2021

6/8/2021

Quyết định 731/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020

26/05/2021

5/26/2021

Quyết định 680/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện cấp ứng cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư

18/05/2021

5/18/2021

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Công an huyện

19/05/2021

5/19/2021


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai