CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 92/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021

02/11/2021

11/02/2021

Nghị quyết 89/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 (đợt 2)

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1)

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn quết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Quyết định 1936/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Thông báo 140/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 20216-2021

18/05/2021

5/18/2021

Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đức Cơ (lần thứ nhất)

15/05/2021

5/15/2021

Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

22/01/2021

01/22/2021

Nghị quyết 131/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

24/12/2020

12/24/2020


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai