CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo Báo cáo

Các sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả trong công tác giảng dạy

26/08/2021

8/26/2021

Quyết định 1086/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận hiệu quả các sáng kiến, giải pháp công tác được áp dụng trên địa bàn huyện năm học 2020-2021

12/07/2021

7/12/2021

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai