CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 214/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn BCĐ CCHC và Tổ giúp việc BCĐ CCHC huyện

10/02/2020

2/10/2020

Quyết định 164/QD-UBND

Phê duyệt Kế hoạch rà soát đánh giá TTHC năm 2020

20/01/2020

1/20/2020

Quyết định 2457/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020

30/12/2019

12/30/2019

Kế hoạch 01/KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2020 của huyện Đức Cơ

13/01/2020

1/13/2020

Quyết định 2407/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 của huyện Đức Cơ

24/12/2019

12/24/2019

Kế hoạch 132/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2020 của huyện

24/12/2019

12/24/2019

Báo cáo 863/BC-UBND

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

20/12/2019

12/20/2019

Báo cáo 783/BC-UBND

Báo cáo 783 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

22/11/2019

11/22/2019

Báo cáo 62/BC-ĐKT

Báo cáo KQ kiểm tra công tác CCHC năm 2019

31/10/2019

10/31/2019

Báo cáo 751/BC-UBND

Báo cáo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2019 và kế hoạch năm 2020

08/11/2019

11/08/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai