CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 299/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

03/06/2020

6/3/2020

Kế hoạch 45/KH-UBND

Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

15/04/2020

4/15/2020

Báo cáo 211/BC-UBND

Báo cáo Kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra CCHC của tỉnh năm 2020

23/04/2020

4/23/2020

Báo cáo 145/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030

01/04/2020

4/1/2020

Báo cáo 92/BC-UBND

Báo cáo nguồn kinh phí thực hiện công tác CCHC từ 2011-2020

11/03/2020

3/11/2020

Báo cáo 20/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC Quý I và nhiệm vụ Quý II năm 2020 (của UBND tỉnh)

10/03/2020

3/10/2020

Báo cáo 06/BC-NV

Báo cáo giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng

14/02/2020

2/14/2020

Quyết định 15/QĐ-BCĐCCHC

Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết CT CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030

17/02/2020

2/17/2020

Báo cáo 83/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC phục vụ Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2020

05/03/2020

3/5/2020

Báo cáo 73/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020

02/03/2020

3/2/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai