CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 19/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp huyện

08/01/2021

1/08/2021

Kế hoạch 12/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021

20/01/2021

1/20/2021

Công văn 11/UBND-NC

Về việc triển khai kế hoạch CCHC năm 2021

07/01/2021

1/7/2021

Báo cáo 190/BC-UBND

Báo cáo công tác Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

22/12/2020

12/22/2020

Quyết định 2010/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 của huyện Đức Cơ

30/12/2020

12/30/2020

Quyết định 2011/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 của huyện Đức Cơ

30/12/2020

12/30/2020

Báo cáo 785/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

18/12/2020

12/18/2020

Báo cáo 726/BC-UBND

Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020

27/11/2020

11/27/2020

Báo cáo 131/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

23/11/2020

11/23/2020

Quyết định 1773/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC huyện

04/11/2020

11/04/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai