CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 81/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

25/06/2021

6/25/2021

Kế hoạch 269/KH-UBND

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Báo cáo 279/BC-UBND

BÁO CÁO kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 th n đầu năm 2021 và phương hướng , nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2021

21/06/2021

6/21/2021

Báo cáo 285/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử Quý II và triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2021

21/06/2021

6/21/2021

Thông báo 26/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Ngọc Phận - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

08/04/2021

4/8/2021

Kế hoạch 32/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021 trên địa bàn huyện

09/03/2021

3/09/2021

Báo cáo 124/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021

22/03/2021

3/22/2021

Báo cáo 13/BC-NV

Báo cáo giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác xác định chỉ số CCHC năm 2020

22/01/2021

01/22/2021

Báo cáo 11/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Gia lai năm 2020

22/01/2021

1/22/2021

Công văn 48/UBND-NC

Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra đột xuất công tác CCHC của tỉnh năm 2020

13/01/2021

1/13/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai