CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2779a/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của huyện Đức Cơ

09/11/2021

11/09/2021

Công văn 2389/UBND-NC

Công văn giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực theo Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2021

03/11/2021

11/03/2021

Kế hoạch 138/KH-UBND

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 thông qua hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Đức Cơ

08/10/2021

10/08/2021

Quyết định 602/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai

17/09/2021

9/17/2021

Công văn 2196/UBND-NC

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC huyện Đức Cơ năm 2021

14/10/2021

10/14/2021

Kế hoạch 135/KH-UBND

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo

27/09/2021

9/27/2021

Báo cáo 467/BC-UBND

BÁO CÁO kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 và phương hướng , nhiệm vụ Quý IV năm 2021

15/09/2021

9/15/2021

Báo cáo 479/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử Quý IIIvà triển khai nhiệm vụ Quý VI năm 2021

20/09/2021

9/20/2021

Nghị quyết 76/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

15/07/2021

7/15/2021

Quyết định 97/QĐ-BCĐCCHC

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BCĐ cải cách hành chính huyện Đức Cơ

07/07/2021

7/7/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai