CHUYÊN MỤC

STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
 
1 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
2 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
3 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
4 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
5 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
6 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
7 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
9 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
10 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
11 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
12 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
14 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
15 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
16 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
17 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
18 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
19 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
20 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
 
21 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
22 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyề Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
23 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
24 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi h Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
25 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
26 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
27 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
 
28 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 1.005367 Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
29 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe doạ tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe doạ tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 1.005187 Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
30 Đăng ký/Đăng ký lại xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi trường Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai