CHUYÊN MỤC

Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
 
STT Tên thủ tục Tải về
1 Thành lập trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục
2 Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục
3 Cho phép trường THCS hoạt động trở lại
4 Sát nhập, chia, tách trường THCS
5 Giải thể trường THCS
6 Thành lập trường PTDT bán trú
7 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
8 Sáp nhập, chia tách trường PTDT bán trú
9 Chuyển đổi trường PTDT bán trú
10 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
12 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
13 Sát nhập, chia, tách trường Tiểu học
14 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, các nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
15 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
16 Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
17 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường THCS
18 Cho phép trường PTDT nội trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục
19 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
20 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt độngg giáo dục
21 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
22 Sáp nhập, chia tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
23 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
24 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
25 Quy trình đánh giá, xếp hoại “ Cộng đồng học tập” cấp xã
26 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
27 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
28 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 
29 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
30 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 
31 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
32 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trong trung học cơ sở
33 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
34 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
35 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
36 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
37 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
38 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 
39 Chuyển đổi trường tiểu học, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
40 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
41 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
42 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước  
43 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài  

 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai