DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI
MỨC ĐỘ 3,4
 
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực-SĐT của đơn vị Mức độ Công chức tiếp nhận và hỗ trợ
1 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Công thương- Phòng Kinh tế Hạ Tầng: 02693848889 4 ĐC: Rơ Lan Thăng:
0979564350  hoặc: ĐC: Phạm Ngọc Khoa: 0963237235
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu
3 Cấp giấy phép bán lẻ rượu
4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3
5 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
7 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục&ĐT- Phòng Giáo dục và Đào tạo 02693846127 3 ĐC: Nguyễn Đình Thắng:
0969945779 hoặc: ĐC: Phạm Ngọc Khoa:
 
8 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
9 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
10 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
11 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
12 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
13 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
14
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Thông tin và truyền thông- Phòng Văn hoá và Thông tin 02693846143 3 ĐC: Nguyễn Thị Phong Lan:
09126274444
15 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
16 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
17 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
18 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Tài nguyên – Môi trường- Phòng Tài Nguyên MT 02693846184 3 ĐC: Hồ Hải Dương:
0965357779 hoặc: ĐC: Phạm Ngọc Khoa: 0963237235
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch và Đầu tư- Phòng Tài Chính- Kế hoạch 02693846105 3 ĐC: Lê Thị Hoàng Oanh: 0388475288
20 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
22 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
23 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
24 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Lao động-TB&XH-  Phòng Lao động-TB&XH 02693846174 3 ĐC: Lê Thị Hoài: 0978903425
25 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
26 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
27 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ- Phòng Nội vụ 2693508136 3 ĐC: Nguyễn Thị Ánh Hồng: 0978418153
28 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
29 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
30 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
31 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
32 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
33 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
34 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Phòng Tư pháp 02693846234 3 Nguyễn Thị Thái Châu: 0389156545 hoặc: ĐC: Phạm Ngọc Khoa: 0963237235
35 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
36 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
37 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
38 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
39 Cấp bản sao từ sổ gốc
 
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG
 
     Dịch vụ công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
     Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
     Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với Việt Nam, bao gồm:
     Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.
     Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. Việc nộp lại hồ sơ sau khi hoàn thành được thực hiện qua đường bưu điện hoặc người sử dụng trực tiếp mang đến cơ quan thụ lý hồ sơ.
     Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.
     Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện. 
 
Tổng cộng có: 39 thủ tục

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai