CHUYÊN MỤC

Quyết định về việc công bố  tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai năm 2023
 
 
STT Tên thủ tục
1 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 về việc ban hành danh mục 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực in và xuất bản, phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
2 Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyềngiải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
3 Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
4 Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5 Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
6 Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
 
7 Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
8 Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
9 Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
10 Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về việc công bố công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
11 Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về việc đính chính tên 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai