CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Mục tiêu chất lượng: Mục tiêu chất lượng năm 2020

Số hiệu: 90/UBND-MTCL Loại văn bản: Mục tiêu chất lượng
Nơi ban hành: UBND huyện Người ký: Trần Ngọc Phận
Ngày ban hành: 15/01/2020 Ngày hiệu lực: 1/15/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai