CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Mục tiêu chất lượng Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2018

15/01/2018

15/1/2018

Mục tiêu chất lượng Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2017

15/01/2017

15/1/2017

Chính sách chất lượng 1700/QĐ-UBND

Chính sách chất lượng

17/07/2013

17/7/2013

Sổ tay 1700/QĐ-UBND

Sổ tay chất lượng

17/07/2013

17/7/2013

Quyết định 304/QĐ-UBND

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện

27/03/2015

27/3/2015

Quyết định 1700/QĐ-UBND

Về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện Đức Cơ

17/07/2013

17/7/2013


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai