CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1749/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thông tài liệu thuộc hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

30/10/2020

10/30/2020

Kế hoạch 45/KH-UBND

Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

15/04/2020

4/15/2020

Báo cáo 851/BC-UBND

Báo cáo hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9001 năm 2019

13/12/2019

12/13/2019

Quyết định 257/QĐ-UBND

Ngày 18/2/2020 UBND huyện ban hành Quyết định 257 công bố hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001

18/02/2020

2/18/2020

Mục tiêu chất lượng 90/UBND-MTCL

Mục tiêu chất lượng năm 2020

15/01/2020

1/15/2020

Quyết định 150/QĐ-UBND

Quyết định thành lập tổ kiểm tra đánh giá việc áp dung, duy trì hệ thống ISO

14/08/2019

8/14/2019

Mục tiêu chất lượng Mục tiêu chất lượng 2019

Mục tiêu chất lượng năm 2019

15/01/2019

01/15/2019

Kế hoạch 46/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001

05/03/2019

03/5/2019

Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2016

20/01/2016

20/1/2016

Quyết định 1125/QĐ-UBND

Về việc ban hành mới, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện Đức Cơ

15/05/2018

15/5/2018


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai