CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 306/BC-UBND

Báo cáo Thuyết minh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất huyện Đức Cơ

28/06/2021

6/28/2021

Báo cáo 177/BC-UBND

Báo cáo số liệu diện tích đất sử dụng trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ

22/04/2021

4/22/2021

Quyết định 175/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Cơ

26/03/2021

3/26/2021

Báo cáo 748/BC-UBND

Báo cáo việc cấp giấy chứng nhận QSD đất chồng lấn với đất quốc phòng

07/12/2020

12/07/2020

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai