CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 550/BC-UBND

BÁO CÁO V/v thống kê số lượng lao động trở về địa phương có nhu cầu, nguyện vọng quay trở lại làm việc tại Công ty, doanh nghiệp

22/10/2021

10/22/2021

Phương án 10/PA-UBND

Phương án Giao đất tại các xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

26/08/2021

8/26/2021

Báo cáo 417/BC-UBND

Báo cáo cung cấp số liệu thống kê dân số từ 1 đến 18 tuổi phục vụ việc phân bổ định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2022

25/08/2021

8/25/2021

Báo cáo 402/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp sai phạm về đất đai tại địa phương đã được phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra

17/08/2021

8/17/2021

Báo cáo 400/BC-UBND

Báo cáo cung cấp số liệu thống kê dân số từ 1 đến 18 tuổi phục vụ việc phân bổ định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2022

17/08/2021

8/17/2021

Báo cáo 359/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

26/07/2021

7/26/2021

Báo cáo 316/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

30/06/2021

6/30/2021

Báo cáo 393/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP trên địa bàn huyện Đức Cơ

13/08/2021

8/13/2021

Báo cáo 306/BC-UBND

Báo cáo Thuyết minh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất huyện Đức Cơ

28/06/2021

6/28/2021

Báo cáo 177/BC-UBND

Báo cáo số liệu diện tích đất sử dụng trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ

22/04/2021

4/22/2021


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai