CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 61/QĐ-BCĐ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo ĐH TDTT

14/04/2021

4/14/2021

BÁO CÁO 14/BC-UBND

BÁO CÁO CCHC QUÍ I NĂM 2020

27/02/2020

2/27/2020

Công văn 6/cv-ubnd

công văn trien khai

08/04/2019

10/4/2019

Công văn 2765/UBND- KTTH

Về việc triển khai chỉ thị số 31/CT- TTg

10/12/2018

10/12/2018

Kế hoạch 28/KH-UBND

Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn và Đại hội thể dục thể thao huyện Đức Cơ lần thứ VI năm 2017

27/02/2017

27/2/2017

Báo cáo 140/BC-BTC

tổng kết Đại hội TDTT các xã, thị trấn và Đại hội TDTT huyện Đức Cơ lần thứ VI năm 2017

03/11/2017

3/11/2017

Kế hoạch 93/KH-UBND

Về việc đánh số và gắn biển số nhà tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ năm 2017

11/08/2017

11/8/2017

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai