CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
+ Ủy ban nhân dân xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Địa chỉ: Làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Mail công vụ: ubndiapnon.ducco@gialai.gov.vn
+ Chủ tịch UBND xã: Rơ Châm Khiêm. Số ĐT liên hệ: 0906 834 645.
+ Phó Chủ tịch UBND xã: Nhâm Văn Tiến Số ĐT liên hệ: 0974 304 809.
+ Phó Chủ tịch UBND xã: Rơ Mah H’Yơnh Số ĐT liên hệ: 0946 134419.
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai