CHUYÊN MỤC

 

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Thông báo thu hồi đất Để thực hiện công trình: Tuyến giao thông biên giới cấp bách huyện Đức Cơ 10/09/2021 10/10/2021
Thông báo về việc Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về phương án hạn chế khai thác nước dưới đất 31/08/2021 10/09/2021
Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường liên xã Ia Krêl-Ia Kla huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (giai đoạn 5) 26/08/2021 26/09/2021
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình: Đường liên xã Ia Krêl-Ia Kla huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (giai đoạn 5) 26/08/2021 26/09/2021
Lấy ý kiến về Quyết định thu hồi GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Như Phúc-bà Lê Thị Hương địa chỉ thường trú tại: Thôn Ia Kle, xã Ia Nan 19/08/2021 19/09/2021
1299/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ho hộ bà Nguyễn Thị Phú, địa chỉ thường trú: Làng Nú, xã Ia Nan 01/08/2021 01/09/2021
Tham gia góp ý kiến, lựa chọn 1/10 logo để làm logo huyện Đức Cơ 07/07/2021 15/07/2021
958/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 30/06/2021 30/07/2021
910/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 Quyết định về việc thu hồi, huỷ giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông Trần Quốc Hưng, địa chỉ thường trú: Lang Bi, xã Ia Dom 22/06/2021 22/07/2021
36/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư TDP 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ , tỉnh Gia Lai 10/06/2021 10/07/2021
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2030 09/06/2021 09/07/2021
795/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 Quyết định về việc thu hồi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ia Krêl đã cấp cho hộ ông Rơ Mah Blum 02/06/2021 02/07/2021
699/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Quyết định thu hồi quyền sử dụng đất đã cấp GCN quyền sử đụng dất cho hộ ông, bà: Nguyễn Phùng Kiềm và Phan Văn Tuyên, cùng trú tại Thôn Ia Đao xã Ia Nan huyện Đức Cơ 19/05/2021 19/06/2021
700/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Quyết định thu hồi quyền sử dụng đất đã cấp GCN quyền sử đụng dất cho hộ ông, bà: Ksor Thu trú tại thôn Mook Đen, huyện Đức Cơ 19/05/2021 19/05/2021
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư TPD 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 01/04/2021 11/05/2021
167/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 QUyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Mai, địa chỉ thường trú: Thôn Ia Mút xã Ia Dom 05/03/2021 05/04/2021
100/QĐ-UBND ngày 21/1/2021 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSD đất thuộc quyền sử dụng của ông Phạm Văn Hùng và bà Phạm Thị Hà 21/01/2021 21/02/2021
Quyết định về việc thu hồi và huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Sang, bà Trần Thị Trầm địa chỉ Thôn Ia Mút, xã Ia Dom 14/01/2021 14/02/2021
Quyết định về việc thu hồi đất của ông Phan Văn Hùng thường trú tại thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla huyện Đức Cơ 13/01/2021 13/02/2021
Quyết định về việc thu hồi QSD thửa đất số 02 và 18, tờ bản đồ số 03 và 18 đã cấp GCN QSD đất cho hộ ông Lê Đức Hải tại xã Ia Dơk huyện Đức Cơ 07/01/2021 07/02/2021
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi đất của ông Hoàng Văn Tuấn, bà Trương Thị Dung địa chi thường trú: Thông Chư Bồ 1, xã ia Kla, huyện Đức Cơ 31/12/2020 12/01/2021
Lấy ý kiến góp ý QUYẾT ĐỊNH Quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/12/2020 07/01/2021
Lấy ý kiến QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV 24/12/2020 17/01/2020
Quyết định về việc thu hồi đất ông Nguyễn Đình Phương- bà Phan Thị Yến địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai 07/12/2020 07/01/2021
Quyết định thu hồi quyền sử dụng thửa đất số 21, 24 tờ bản đồ số 8 đã cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ ông, (bà): Nguyễn Văn Tuynh 25/11/2020 25/12/2020
Quyết định về việc thu hồi và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25/11/2020 25/12/2020
Quyết định về việc thu hồi đất của ông Hồ Hữu Kim thường trú tại TPD 4 TT Chư Ty- Đức Cơ 19/11/2020 19/12/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Siu Tuêl và Ksor H' Dim cư trú tại Làng Chan xã Ia Pnôn 21/10/2020 21/11/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hà Trọng Sơn và bà Nguyễn Thị Tính cư trú tại thông Đồng Tâm II xã Ia Din 21/10/2020 21/11/2020
1570/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 Quyết định về việc thu hồi đất ông Rơ Mah Pũm và bà Siu H' Vẽl địa chỉ làng Grôn xã Ia Kriêng huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai 08/10/2020 08/10/2020
Lấy ý kiến về Quyết định thu hồi GCN quyền sử dụng đất của ông RChâm Põk - bà Rơ Lan Chít tại xã Ia Dom 08/10/2020 08/10/2020
Lấy ý kiến về việc điều chỉnh danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 08/10/2020 08/11/2020
35/TB-UBND ngày 31/8/2020 Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất đối với ông Rơ Châm Põk và bà Rơ Lan Chit thuộc xã Ia Dom 10/09/2020 10/10/2020
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Rơ Châm Uên - bà Rơ Mah H' Phương tại xã Ia Krêl 01/09/2020 01/10/2020
Trả lời khiếu nại của bà Vũ Thị Ràng 27/08/2020 27/09/2020
Quyết định thu hồi và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông(bà) Lê Hồng Khang, tại Ia Kha, huyện Ia Grai 10/08/2020 10/09/2020
Lấy ý kiến về Quyết định thu hồi và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Rơ Mah Kluck 04/08/2020 04/09/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Ksor H' Phiỡn thường trú tại làng Sung Le xã Ia Kla 30/07/2020 30/08/2020
Lấy ý kiến về Dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức 17/07/2020 17/08/2020
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Ràng 16/07/2020 30/07/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi, huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1 hộ gia đình, cá nhân tại xã Ia Dơk 13/07/2020 13/07/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi và cấp mới GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với ông Lê Văn Dũng và bà Phạm Thị Liễu