quatrinhhinhthanhphattrien.png
 
Xã Ia Nan là xã biên giới phía đông  của huyện Đức Cơ. Xã được thành lập theo Quyết định số /TCCP ngày 15/10/1991 của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức Chính phủ. Xã Ia Nan có diện tích 9.020,3 ha với 10km đường biên giới, đang trong quá trình PGCM, phía ngoại biên giáp xã Pó Nhầy/CPC, xã có 10 thôn, làng, với tổng dân số 1.880 hộ/8.673 khẩu, trong đó dân tộc Jrai 564 hộ/3.126 khẩu (chiếm 36,04%); xã hiện có 235 hộ nghèo (chiếm 12,79%), 101 hộ cận nghèo (chiếm 5,50%); trên địa bàn xã có 2 nhóm đạo: Đạo Tin lành: 219 tín đồ, Đạo Công giáo: 146 tín đồ (chiếm 4,47% dân số).
Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân trên địa bàn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực hiện nghiêm mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đời sống nhân dân trên địa bàn từng bước được cải thiện, tình hình ANCT, TTATXH cơ bản ổn định.
Qua hơn 27 năm hình thành và phát triểnkinh tế của xã; bên cạnh những thuận lợi, còn gặp không ít khó khăn giá cả các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân không ổn định nhất là các mặt hàng phân bón, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tăng cao trong khi nông sản bán ra giá thấp, làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Nhất là sự sụt giảm giá cao su, tiêu, mỳ đã làm ảnh hưởng lớn tới đời sống vật chất của nhân dân trên địa bàn xã; bên cạnh đó sự biến đối khí hậu đã làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng, vật nuôi nhất là đối với cây hồ tiêu.
Cơ cấu tổ chức: Các chức danh chuyên môn của UBND xã được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
 

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai