Xã Ia Nan là xã biên giới phía Tây Nam  của huyện Đức Cơ. Xã được thành lập theo Quyết định số   /TCCP ngày 15/10/1991 của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức Chính phủ. Xã Ia Nan có diện tích 9.020,3 ha với 10km đường biên giới, đang trong quá trình PGCM, phía ngoại biên giáp xã Pó Nhầy/CPC, xã có 9 thôn, làng, với tổng dân số 1.925 hộ/8.673 khẩu, trong đó dân tộc Jrai 564 hộ/3.126 khẩu (chiếm 36,04%); xã hiện có 235 hộ nghèo (chiếm 12,79%), 101 hộ cận nghèo (chiếm 5,50%); trên địa bàn xã có 2 nhóm đạo: Đạo Tin lành: 219 tín đồ, Đạo Công giáo: 146 tín đồ (chiếm 4,47% dân số).

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai