CHUYÊN MỤCNông thôn mới ở xã Ia Lang

21/08/2017
Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-BCĐNTM ngày 11/8/2017 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2016-2020 về kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo huyện tại các xã xây dựng nông thôn mới.
 
      Để thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các xã trong các tháng cuối năm 2017. Sáng ngày 14/8/2017, Đồng chí Nguyễn Hồng Lam-Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện cùng với đại diện các cơ quan thường trực chương trình xây dựng nông thôn mới (Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng kinh tế-HT, Tài nguyên-MT, Tài chính-KH, Nông nghiệp-PTNT, Văn hóa-TT, Giáo dục-ĐT, Lao động-TBXH,  Công an huyện, Điện lực…) đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ia Lang.
 
Untitled-(3).png
 
      Xác định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo thuận lợi để các xã nói chung và xã Ia Lang nói riêng chủ động phát huy nguồn lực tổng hợp, đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2016, toàn huyện đã có 2/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
      Xã Ia Lang là xã thuộc vùng III, đặc biệt khó khăn của huyện, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (41,85%). Đời sống của nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị đứng chân trên địa bàn xã như Công ty TNHHMTV-TCT15-CN Công ty 75; Sư đoàn 320, nên nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được quan tâm  triển khai thực hiện.
      Quá trình triền khai xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Lang còn gặp rất nhiều khó khăn. Tính tới thời điểm hiện tại, xã Ia Lang đạt 9/19 tiêu chí (23/49 nội dung tiêu chí đạt) gồm: Tiêu chí Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Quốc phòng và an ninh. Trong năm 2017, kế hoạch xã đạt mục tiêu 9/19 tiêu chí, (27/49 nội dung) tăng thêm 4 nội dung.
      Những năm qua, huyện đã quan tâm thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân về cây giống, con giống để phát triển sản xuất, cấp cho không các mặt hàng, tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức sản xuất cho các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS. Qua rà soát,  thu nhập bình quân đầu người tính thời điểm hiện tại của xã đạt 25,8 triệu đồng/người/năm. Theo báo cáo của UBND xã Ia Lang tại buổi làm việc cho thấy, đường trung tâm xã đến đường huyện đã được nhựa hóa  8,9 km; có 5,8/8,3 km đường trục thôn, làng được cứng hóa. Số lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên: 2.258 người, chiếm tỷ lệ 92,5%. Trên địa bàn xã có 3 trường học các cấp gồm: Trường Mầm Non Hoa Sen, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, trường THCS Siu Blễh. Hiện các trường cơ bản đã có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học đảm bảo nhu cầu tối thiểu, nhưng vẫn chưa đạt chuẩn. Trong năm 2017, nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc ngân sách Nhà nước: 1.359 triệu đồng.
      Để phát huy tối đa tiềm lực xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan chuyên môn giúp xã cần quan tâm hỗ trợ, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và hoàn chỉnh các tiêu chí./. 
Bích Khoa

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai