CHUYÊN MỤC

dhpt.png
 
+ Từ nay đến năm 2020 chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ vườn tạp sang các loại cây trồng có năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế cao, tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Khai thác thế mạnh của địa phương là quỹ đất nông nghiệp lớn, thuận lợi phát triển cây công nghiệp dài ngày, tạo điều kiện thuận lợi để người nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và áp dụng những tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày và các loại cây có giá trị kinh tế cao, khuyến khích nông dân mạnh dạng ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất lao động, thường xuyên liên hệ với các cơ quan khuyến nông huyện, tỉnh và các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ khoa học Nông nghiệp để giúp đỡ hướng dẫn người dân về thay đổi giống mới các loại cây trồng chịu hạn có năng suất, chất lượng cao hơn. Ngoài ra Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đề án xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết đã đề ra.
+ Phấn đấu thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Đồng thời chủ động phát triển nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý khai thác tốt các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời và tăng cường kiểm tra, rà soát, chống thất thu, quan tâm thực hiện tốt chính sách miễn giảm thuế theo quy định. Để đảm bảo thu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành quản lý của nhà nước và vai trò tuyên truyền, vận động quần chúng của mặt trận, các đoàn thể; sự phối kết hợp chặt chẽ của đội thuế và Hội đồng thuế vụ xã. Ngoài ra đảm bảo các yêu cầu chi thường xuyên cho hoạt động ở địa phương, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
+ Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo, phấn đấu trẻ em trong độ tuổi ra lớp, vào lớp các cấp học đạt 98%, xét tuyển bậc THCS hàng năm đạt 98%. Tăng cường củng cố nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện (đức, trí, thể, mỹ) chú trọng phương pháp giảng dạy theo hướng: Liên hệ thực tiễn và phát huy năng lực tư duy ứng dụng trong thực tiễn, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn hóa về chuyên môn, quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng chính trị. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào gia đình hiếu học ngày một đạt hiệu quả cao hơn.
+ Đẩy mạnh các chương trình y tế cộng đồng nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt xuất huyết, ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ y tế, làm tốt công tác tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thực hiện tốt chương trình DS-KHHGĐ, phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 1,3% và trẻ em suy dinh dưỡng còn 18% đến năm 2020 và giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế.
+ Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào VHVN-TDTT. Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 75% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 5/6 thôn giữ vững thôn văn hóa, xây dựng xã văn hóa. Tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị cho các hoạt động VHVN, đài truyền thanh, đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị đến nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa.
+ Thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đối tượng chính sách, tiếp tục tổ chức tốt hơn nữa các hình thức huy động sự đóng góp của xã hội để xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa.
+ Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với 02 lực lượng công an, quân sự; củng cố nền quốc phòng toàn dân với xây dựng thế trận ANND, làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, không để trọng án và điểm nóng xảy ra, giữ vững và hạn chế tối đa trật tự an toàn giao thông, tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, sẵn sàng đối phó có hiệu quả trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Làm tốt công tác quản lý nắm hộ, nắm người, công tác tuần tra truy quét nhất là trong các đợt cao điểm, các ngày lễ, tết của dân tộc. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng chính trị và sức chiến đấu cho 02 lực lượng, xây dựng lực lượng Công an, Quân sự trong sạch vững mạnh. Xây dựng phong trào toàn dân giữ gìn trật tự an ninh tổ quốc.
+ Đảm bảo xây dựng lực lượng DQTV đạt trên 1,6% trở lên so với dân số. Huy động lực lượng DBĐV tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phải đạt 95% quân số trở lên. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân hàng năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân 100% với chất lượng ngày càng cao, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết cho 02 lực lượng để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai