CHUYÊN MỤCNiêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/04/2019
tổ chức thực hiện và niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai về lĩnh vực trồng trọt
 

4-6.jpg
 
4-7.jpg
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến - 
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai