CHUYÊN MỤC

dhpt.png
 
a. Mục tiêu chung:
Xây dựng xã Ia Kla đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020; là đầu mối quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, giao thông vận tải của huyện Đức Cơ; là địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của huyện.
Phân đấu thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 40 triệu đồng vào năm 2020.
          Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 80%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 15%; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp chiếm 5%
- Đến năm 2020, số lao động được đào tạo nghề chiếm 40,7%.
b. Mục tiêu cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực:
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thâm canh; xây dựng vùng chuyên canh cây công nghiệp an toàn theo hướng Việt Gap.
Khuyến khích phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ, thúc đẩy phát triển ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm.
Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tiến đến nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đến năm 2020 có 3/5 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia.
Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, tăng cường công tác kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, công tác quản lý vệ sinh thực phẩm, quản lý vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.
 Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các công trình văn hóa, thông tin đồng bộ, đa dạng và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thông tin trên địa bàn xã, đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị tại xã.
 

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai