CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

tờ trình 64/TT-UBND

Tờ trình kiện toàn chức danh Giám đốc trung tâm học tập công đồng xã Ia Dom

19/08/2021

8/19/2021

tờ trình 63/TT-UBND

Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Giám đốc trung tâm học tập công đồng

19/08/2021

8/19/2021

kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tích xã Ia Dom

08/07/2021

7/8/2021

kế hoạch 31/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống bệnh viên da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn xã

19/08/2021

8/19/2021

Công văn 106/UBND

Về việc đồng ý cho công chức Trịnh Hữu Tùng liên hệ thuyên chuyển công tác

20/08/2021

8/20/2021

báo cáo 177/BC-UBND

Báo cáo về việc kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức được giao đât, cho thuê đất trên địa bàn xã

23/08/2021

8/23/2021

danh sách danh sách

Về việc công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài snar gắn liền với đất

17/08/2021

8/17/2021

danh sách danh sách

Về việc công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài snar gắn liền với đất

17/08/2021

8/17/2021

báo cáo 179/BC-UBND

Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến thị trường lao động

24/08/2021

8/24/2021

Giấy mời 05/GM-UBND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ Hai - HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

23/08/2021

8/23/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai