CHUYÊN MỤC

dhpt.png
 
Tăng cường, đôn đốc các ban ngành đoàn thể và cán bộ, công chức tích cực, thường xuyên công tác cung cấp, cập nhật kịp thời thông tin của các cơ quan, đơn vị và của địa phương và các thông tin phản ánh hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…trên địa bàn xã, đảm bảo tính thời sự của thông tin. Tuyên truyền các sự kiện lớn của đât nước, của tỉnh, huyện nói chung và xã Ia Dom nói riêng.

 

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai