CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 61/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng - an ninh năm 2023

30/01/2023

30/12/2022

Kế hoạch 10/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn xã Ia Dơk

30/01/2023

18/01/2023

Chương trình 02/CTr-HĐND

Chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND xã

30/01/2023

18/01/2023

Kế hoạch 66/KH-UBND

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của năm 2021

09/07/2022

01/7/2022

báo cáo 142/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2022

26/06/2022

20/6/2022

báo cáo 124/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện CCHC 06 tháng đầu năm 2022

15/06/2022

09/6/2022

Báo cáo 100/BC-UBND

Báo cáo tình hình THTKCLP 6 tháng đầu năm 2022

18/05/2022

17/5/2022

KẾ HOẠCH 50/KH-UBND

KẾ HOẠCH BẦU THÔN TRƯỞNG CÁC THÔN, LÀNG NHIỆM KỲ 2021 -2023

21/07/2021

13/7/2021

BÁO CÁO 167/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8

21/07/2021

16/7/2021

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban kinh tế-xã hội HĐND xã Ia Dơk, khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/07/2021

13/7/2021


|<<1 2 3 4>>|
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai